2022

Florist

Floristi kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1997 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes floristi õppekaval. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2022/23 õppeaastal kutseõppeasutuse

Ehituspuusepp-puitmaja ehitaja

Ehituspuusepp-puitmajaehitaja kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1997 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes ehituspuusepa või ehitusvaldkonna õppekavadel. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2022/23

Puhastusteenindaja

Puhastusteenindaja kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1997 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes koduteeninduse või puhastusteeninduse õppekavadel. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2022/23

Sõiduautotehnik

Sõiduautotehniku kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1997 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes mootorsõiduki tehniku õppekavadel. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2022/23 õppeaastal

Automaaler

Automaalri kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1997 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes automaalri õppekaval. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2022/23 õppeaastal kutseõppeasutuse

Restoraniteenindaja

Restoraniteenindaja kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1997 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes majutus-ja toitlustusvaldkonna õppekavadel. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2022/23 õppeaastal

Sekretär ja bürootöötaja

Sekretäri ja bürootöötaja kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele(sünniaasta 1997 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes sekretäri ja bürootöötajaõppekavadel. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2022/2023

Klienditeenindaja kaubanduses

Klienditeenindaja kaubanduses kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele(sünniaasta 1997 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes klienditeenindaja kaubanduseseriala põhikooli baasil. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2022/23

Müürsepp/Jürikellu

Müürsepa kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1997 võihilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes ehitusvaldkonna õppekavadel. Võistelda saavadnoored, kes on kantud 2022/23 õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste nimekirja

Automaatik

Automaatiku kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1997või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes automaatika/mehhatroonika õppekavadel.Võistelda saavad noored, kes on kantud 2022/23 õppeaastal kutseõppeasutuse õpilastenimekirja või