Automaatik

Automaatiku kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1997
või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes automaatika/mehhatroonika õppekavadel.
Võistelda saavad noored, kes on kantud 2022/23 õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste
nimekirja või on lõpetanud tasemeõppe 2021/22 õppeaastal.

Võistluse eesmärgid:
• võimaldada kutseõppeasutuste automaatika/mehhatroonika õpilastel näidata oma
kutseoskusi;
• selgitada välja Eesti parimad õpilased automaatika/mehhatroonika erialal;
• propageerida automaatika/mehhatroonika eriala;
• tõsta kutsehariduse mainet;

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) vahenditest.