Klienditeenindaja kaubanduses

Klienditeenindaja kaubanduses kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele
(sünniaasta 1997 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes klienditeenindaja kaubanduses
eriala põhikooli baasil. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2022/23 õppeaastal
kutseõppeasutuse õpilaste nimekirja või on lõpetanud tasemeõppe 2021/22 õppeaastal ja ei
ole osalenud kaubanduse kutsemeistrivõistlusel klienditeenindaja kaubanduses erialal.

Võistluse eesmärgid:

  • võimaldada kutseõppeasutuste õpilastel näidata oma kutseoskusi erialal klienditeenindaja kaubanduses;
  • selgitada välja Eesti parimad klienditeenindajad kaubanduses;
  • propageerida klienditeenindaja eriala;
  • tõsta kutsehariduse mainet;

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) vahenditest.