Müürsepp/Jürikellu


Müürsepa kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1997 või
hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes ehitusvaldkonna õppekavadel. Võistelda saavad
noored, kes on kantud 2022/23 õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste nimekirja või on
lõpetanud tasemeõppe 2021/22 õppeaastal.

Võistluse eesmärgid:
• võimaldada kutseõppeasutuste ehitusvaldkonna õpilastel näidata oma kutseoskusi;
• selgitada välja Eesti parimad õpilased müürsepa erialal;
• propageerida müürsepa eriala;
• tõsta kutsehariduse mainet;

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja
kõrghariduse arendamine“ (PRÕM)
vahenditest.