Sõiduautotehnik

Sõiduautotehniku kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1997 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes mootorsõiduki tehniku õppekavadel. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2022/23 õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste nimekirja või on lõpetanud tasemeõppe 2021/22 õppeaastal.

Võistluse eesmärgid: 

  • võimaldada kutseõppeasutuste sõiduautotehniku eriala õpilastel näidata oma kutseoskusi; 
  • selgitada välja Eesti parimad õpilased sõiduautotehnika erialal; 
  • propageerida sõiduautotehniku eriala; 
  • tõsta kutsehariduse mainet; 

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) ning riigieelarvelistest vahenditest.