Restoraniteenindaja

Restoraniteenindaja kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1997 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes majutus-ja toitlustusvaldkonna õppekavadel. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2022/23 õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste nimekirja või on lõpetanud tasemeõppe 2021/22 õppeaastal.

Võistluse eesmärgid:

  • võimaldada kutseõppeasutuste majutus-ja toitlustusvaldkonna erialade õpilastel näidata oma kutseoskusi; 
  • selgitada välja Eesti parimad õpilased restoraniteenindaja erialal; 
  • propageerida restoraniteenindaja eriala; 
  • tõsta kelneritöö ja selleks vajalike kutseoskuste mainet; 
  • tõsta kutsehariduse mainet; 

Võistleb 17 andekat kutseõppurit koolidest: Võrumaa Kutsehariduskeskus, Tallinna Teeninduskool, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Valgamaa Kutseõppekeskus, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Viljandi Kutseõppekeskus, Tartu Rakenduslik Kolledž ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus.

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) vahenditest.