Ametlikud dokumendid

Kutsemeistrivõistluste koondjuhend  – kutsemeistrivõistluste läbiviimisel järgitakse kutsemeistrivõistluste koondjuhendis kehtestatud reeglistikku ning üldisi korralduslikke põhimõtteid. Uuendatud versioon on kinnitatud Harno peadirektori käskkirjaga alates 01.09.2023.