Sekretär ja bürootöötaja

Sekretäri ja bürootöötaja kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele
(sünniaasta 1997 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes sekretäri ja bürootöötaja
õppekavadel. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2022/2023 õppeaastal
kutseõppeasutuse õpilaste nimekirja või on lõpetanud tasemeõppe 2021/2022 õppeaastal.
Võistlusel ei saa osaleda eelmistel aastatel võistelnud õpilane.

Võistluse eesmärgid:
• võimaldada kutseõppeasutuste sekretäri ja bürootöötaja õpilastel näidata oma
kutseoskusi;
• selgitada välja Eesti parimad õpilased sekretäri ja bürootöötaja erialal;
• Propageerida sekretäri ja bürootöötaja eriala;
• tõsta kutsehariduse mainet;

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja
kõrghariduse arendamine“ (PRÕM)
 vahenditest.