EuroSkills

Üleeuroopaliste kutsemeistrivõistluste EuroSkills eesmärk on tutvustada erinevaid kutsealasid ja noorte meistrite oskusi ning seeläbi arendada kutseõpet terves Euroopas. Võistlused võivad olla nii individuaalsed kui ka meeskondlikud. EuroSkillsi käigus panevad kuni 25-aastased noored meistrid end proovile umbes viiekümnel kutsealal.

EuroSkillsi võistlused annavad hea võimaluse tutvuda lähemalt erinevate kutsealadega ja võrrelda Eestis õpetatavate erialade taset teiste Euroopa riikidega. Samuti peegeldavad võistlused Euroopa maade kutsestandardeid ja nõudeid kvalifikatsioonile. Iga riigi noortel kutsemeistritel on võimalus oma oskused ja teadmised proovile panna ning võrrelda neid sama ala õppivate Euroopa noortega. EuroSkillsi võistluste žüriides osalevad ekspertidena ka meie kutseõpetajad. Saadud kogemus annab hea võimaluse erialade edasiarendamiseks Eesti kutsekoolides.

EuroSkillsi võistlusi koordineerib WorldSkills Europe. Võistluste arendamises löövad kaasa kõik organisatsiooniga ühinenud riigid. Eestit esindab Haridus- ja Noorteamet.

EuroSkills 2023 toimub 5.–9. septemberil Peterburi asemel Poolas, Gdańskis. 

Kutsume kõiki kutseõpetajad ja koolide koostööpartnereid ettevõtetest, endisi võistlejaid ja teisi kirglikke eriala professionaale kandideerima üleeuroopaliste kutsemeistrivõistluste EuroSkills 2023 ekspertideks. .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Võistlusaastad