2024 OF

Hotelliteenindaja

Hotelliteenindaja eriala kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1998 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutuses majutusteeninduse, turismiettevõtte teeninduse või hotellinduse õppekavadel. Võistelda saavad noored, kes

Vastuvõtu administraator

Vastuvõtu administraatori kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1998 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes majutusteeninduse või hotellinduse õppekavadel. Võistelda saavad noored, kes on kantud

Sõiduautotehnik

Sõiduautotehniku kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1998 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes mootorsõiduki tehniku eriala II või III kursusel. Võistelda saavad noored, kes

Raamatupidaja

Raamatupidaja kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta1998 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes raamatupidaja õppekava järgi. Võisteldasaavad noored, kes on kantud 2023/24 õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste

Puhastusteenindaja

14. mai Eesti Näituste messikeskus Puhastusteenindaja kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta1998 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes koduteeninduse või puhastusteeninduseõppekavadel. Võistelda saavad noored, kes

Klienditeenindaja kaubanduses

Klienditeenindaja kaubanduses kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1998 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutuses klienditeenindaja kaubanduses eriala põhikooli baasil. Võistelda saavad noored, kes on

Graafiline disainer

Graafilise disaineri eriala kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1998 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes kunstide,disaini, audiovisuaalsete tehnikate ja meedia tootmise valdkonna õppekavadel. Võistelda

IT süsteemide administraator

IT süsteemide administraatori kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele(sünniaasta 1998 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes info- jakommunikatsioonitehnoloogia õppekava(de)l. Võistelda saavad noored, kes on kantud2023/24 õppeaastal

Stilist – DEMO

Stilisti demo-kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1998või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes stilisti, dekoraatori, rätsepa, tekstiilkäsitööõppekavadel, mis kuuluvad audiovisuaalsete tehnikate ja meedia tootmise tekstiili;

Maastikuehitaja

Maastikuehitaja kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta1998 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes maastikuehituse õppekaval. Võisteldasaavad noored, kes on kantud 2023/24 õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste nimekirja