Raamatupidaja

Raamatupidaja kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta
1998 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes raamatupidaja õppekava järgi. Võistelda
saavad noored, kes on kantud 2023/24 õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste nimekirja või
on lõpetanud tasemeõppe 2022/23 õppeaastal.

Võistlusülesanne koosneb kahest osast:

 • test
 • ülesannete plokk, sh kompleksülesanne (ülesanne 1) ja 4 lühiülesannet (ülesanded 2 –
  5), mis ei tulene üksteisest või kompleksülesandest. Juhtimisarvestuse ülesannete
  lahendamise abivahendina antakse igale võistlejale valemite leht, mis tuleb tagastada
  koos lahendatud võistlusülesandega.

Võistluse eesmärgid:

 • võimaldada kutseõppeasutuste raamatupidaja eriala õpilastel näidata oma
  kutseoskusi;
 • selgitada välja parimad noored kutseõppurid raamatupidaja erialal;
 • propageerida raamatupidaja eriala;
 • tõsta kutsehariduse mainet.

Kaasrahastanud Euroopa Liit.