Graafiline disainer

Graafilise disaineri eriala kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1998 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes kunstide,disaini, audiovisuaalsete tehnikate ja meedia tootmise valdkonna õppekavadel. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2023/24 õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste nimekirja või on lõpetanud tasemeõppe 2022/23 õppeaastal.

Võistluse eesmärgid:

  • võimaldada kutseõppeasutuste graafilise disainiga seotud erialade õpilastel
    näidata oma kutseoskusi;
  • selgitada välja Eesti parimad õpilased graafilise disainiga seotud erialadel;
  • propageerida graafilise disainiga seotud erialasid;
  • tõsta kutsehariduse mainet;

Kaasrahastab Euroopa Liit.