Hotelliteenindaja

Hotelliteenindaja eriala kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1998 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutuses majutusteeninduse, turismiettevõtte teeninduse või hotellinduse õppekavadel. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2023/24 õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste nimekirja või on lõpetanud tasemeõppe 2022/23 õppeaastal.

Võistluse eesmärgid:

  • võimaldada kutseõppeasutuste majutusteeninduse, hotelliteeninduse ja turismiettevõtte teenindaja eriala õpilasatel näidata oma kutseoskusi;
  • selgitada välja Eesti parimad õpilased hotelliteenindaja erialal;
  • propageerida hotelliteenindaja eriala;
  • tõsta kutsehariduse mainet.

Kaasrahastanud Euroopa Liit.