IT süsteemide administraator

IT süsteemide administraatori kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele
(sünniaasta 1998 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia õppekava(de)l. Võistelda saavad noored, kes on kantud
2023/24 õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste nimekirja või on lõpetanud tasemeõppe
2022/23 õppeaastal.

Võistluse eesmärgid:

  • võimaldada kutseõppeasutuste õpilastel näidata oma kutseoskusi;
  • selgitada välja Eesti parimad õpilased IT süsteemide administraatori erialal;
  • propageerida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna eriala;
  • tõsta kutsehariduse mainet.

Kaasrahastanud Euroopa Liit.