Toimus kutse- ja kõrgkoolide praktika ja töökohapõhise õppe võrgustikukohtumine “Mina, meie!”

𝟏.–𝟐. 𝐝𝐞𝐭𝐬𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐥 𝐭𝐨𝐢𝐦𝐮𝐬 𝐕𝐢𝐡𝐮𝐥𝐚𝐬 𝐣𝐚̈𝐫𝐣𝐞𝐤𝐨𝐫𝐝𝐧𝐞 𝐤𝐮𝐭𝐬𝐞- 𝐣𝐚 𝐤𝐨̃𝐫𝐠𝐤𝐨𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐚𝐤𝐭𝐢𝐤𝐚 𝐣𝐚 𝐭𝐨̈𝐨̈𝐤𝐨𝐡𝐚𝐩𝐨̃𝐡𝐢𝐬𝐞 𝐨̃𝐩𝐩𝐞 𝐯𝐨̃𝐫𝐠𝐮𝐬𝐭𝐢𝐤𝐮𝐤𝐨𝐡𝐭𝐮𝐦𝐢𝐧𝐞. 𝐒𝐞𝐞𝐤𝐨𝐫𝐝𝐧𝐞 𝐤𝐨𝐡𝐭𝐮𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐤𝐚𝐧𝐝𝐢𝐬 𝐧𝐢𝐦𝐞 „𝐌𝐢𝐧𝐚, 𝐦𝐞𝐢𝐞!“.

Võrgustikukohtumiste eesmärk on eelkõige praktikakorralduslike kogemuste haridustasemete ülene jagamine, kuid vähemtähtis pole ka omavahel tuttavaks saamine, et vajadusel nõu küsimiseks telefonitoru haarata või kiri kirjutada.

Seekordse kohtumise formaat oli osalejate jaoks uudne – mitte keegi polnud oma kogemuse jagamist ette valmistanud. Kõik sündis kohapeal 5-liikmelistes laudkondades. Esmapilgul võis selline lähenemine tuska tekitada – kas tõesti ei saa ma siin tagareas oma tööasju ajada?!

Aga kohtumise lõpus arvati nii:

✨ “Hästi läbimõeldud programm! Tutvusin mitme inimesega, kellel oli väga pikk praktikaalane taust ja kes oskasid välja tuua väga palju huvitavat, millel ma ise ei ole oma igapäevatöös mõelnud.

✨ Väga-väga hea, et kõik said rääkida ja oma lugu jagada. Et ei olnud ettemääratud ettekandeid. Koosloome!

✨ Väga äge, et koostoovõrgustiku kohtumisel sai üle pika aja päriselt koostööd arendada ja rääkida. Meeldis, et kohe jaotati koolid eri laudadesse ja anti ka vähemalt mingi struktuur. Väga meeldis ülesehitus!

𝑉𝑜̃𝑟𝑔𝑢𝑠𝑡𝑖𝑘𝑢𝑘𝑜ℎ𝑡𝑢𝑚𝑖𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜𝑖𝑚𝑢𝑣𝑎𝑑 𝑘𝑎𝑘𝑠 𝑘𝑜𝑟𝑑𝑎 𝑎𝑎𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖 „𝑇𝑜̈𝑜̈𝑡𝑢𝑟𝑢𝑣𝑎𝑗𝑎𝑑𝑢𝑠𝑡𝑒𝑙𝑒 𝑣𝑎𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎 𝑘𝑢𝑡𝑠𝑒- 𝑗𝑎 𝑘𝑜̃𝑟𝑔ℎ𝑎𝑟𝑖𝑑𝑢𝑠𝑒“ 𝑡𝑜𝑒𝑙.