Selgusid parimad noored automaalrid

Parimad automaalrid:
1. koht Sten Siida (Tartu Rakenduslik Kolledž)
2. koht Meeree Erm (Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool)
3. koht Ansela Känna (Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool)

Palju õnne!

19.–20. mai toimus Tartu Rakenduslikus Kolledžis automaalri kutsemeistrivõistlus.

Võistlusülesandeks on vigastuse (mõlgi) eemaldamine detaililt (sõiduauto esitiib), pahteldamine, kruntimine, värvimine ja lakkimine. Lisaks detaili sisene värvi hajutus ja detaili lakkimine. Veel tuleb võistlejal lahendada valikvastustega teooriatest, mis sisaldab 60 erialast küsimust. Jooksvalt tuleb lahendada ka mõni erialaga seotud lisaülesanne.

Võistlusülesande lahendamiseks vajalikud erialased teadmised ja oskused: eeltöö protsessid, värvimis-ja lakkimistehnika, iseseisvalt sobivate töövõtete ja vahendite valimine ja töökohal puhtuse hoidmine.

Aitäh Tartu Rakenduslik Kolledž ja kõik lahked sponsorid Benefit, Autovärvid.ee, Glasur Grupp OÜ, Salutary Service OÜ, AS Rivor, Mirka, Milbaum, Repaint OÜ, Paintlines. Automaalri kutsemeistrivõistluse läbiviimiseks on moodustatud korraldustoimkond, kuhu kuuluvad Haridus- ja Noorteameti  ja Tartu Rakendusliku Kolledži esindajad.  

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) ning riigieelarvelistestvahenditest.