Profiõpe kui lahendus metalliettevõtete tööjõupuudusele

Metallitööstus kuulub suuruselt Eesti tööstusharude tippu ning pideva kasvu ja arengu kontekstis on suurenenud ka vajadus puudus heade spetsialistide järele. Igapäevaste tellimuste täitmise kõrval on tööjõu leidmine muutumas üha suuremaks väljakutseks, kuna tööleasujatel puuduvad sageli vajalikud oskused ning kutsekoolide metallierialade lõpetajad ei kata kvalifitseeritud oskustööliste puudujääki.

Uuringud kinnitavad, et metallierialade õppurid sooviksid juba õpingute ajal omandada rohkem praktilisi kogemusi ja teha tasustatud tööd, kuid praktika maht õppekavas ei täida ootusi. Õpingutega paralleelne tööleasumine meelitab täna ka tublimaid noori oma õpinguid katkestama, mistõttu jõuavad nad küll tööturule, kuid ilma erialase kutseta. Juba praegu töötab metallitööstuses kolmandik oskustöölisi ilma erialase hariduseta, samas kui kutsetunnistus võimaldaks neil teha paremat ja pikaajalisemat karjääri ning luua oma tööandjale hulga suuremat lisandväärtust.

Ühe võimaliku lahendusena on Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet koostöös kutsekoolide, metalliettevõtete ja erialaliidu esindajatega välja töötanud uue töökohapõhise õppe mudeli “Profiõpe metallierialadele“. Piloteeritav mudel viib juba enne õpingute algust omavahel läbi lepingulise töösuhte kokku metalliettevõtted ja noored ning vastavat eriala õpetavad kutsekoolid. Juba soovitud erialale sisseastumisel sõlmib noor töölepingu metalliettevõttega, kes osaleb läbi aktiivse tööpraktika ja juhendamise temale päriselt vajalike erialaoskuste õpetamise nii töökohal kui kutsekoolis.

Hea ettevõtja – ka Sinul on täna võimalik anda oma panus erialase haridusega noorte oskustööliste ja tulevaste spetsialistide järelkasvu kindlustamisesse. Ootame registreeruma aktiivseid metalliettevõtteid, kellega koos piloteerida 2022/23. õppeaastal kolme eriala: (1) keevitaja, (2) koostelukksepp ja (3) CNC operaator.

Lisainfo pilootprojekti kohta ja registreerimisvormi leiate kodulehelt www.profiõpe.ee, mida olete lahkesti palutud potentsiaalsete huvilistega jagama.