Tarkvaraarendaja

Tarkvaraarendaja kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1995 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes tarkvaraarenduse (sealhulgas ka noorem tarkvaraarendaja) õppekava(de)l II või III kursusel.

Võistluse eesmärgid:
• võimaldada kutseõppeasutuste tarkvaraarenduse õpilastel näidata oma kutseoskusi;
• selgitada välja Eesti parimad õpilased tarkvaraarenduse erialal;
• propageerida tarkvaraarenduse eriala;
• tõsta kutsehariduse mainet;

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM), IT Akadeemia ning riigieelarvelistest vahenditest.