Majutusteenindaja

NB! Võistluskohtadega tutvumine toimub 28.03, täpsem kellaaeg täpsustamisel.

Majutusteenindaja kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1997 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes majutusteeninduse, turismiettevõtte teeninduse või hotelliteeninduse õppekavadel. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2022/23 õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste nimekirja või on lõpetanud tasemeõppe 2021/22 õppeaastal.

Võistluse eesmärgid:

  • võimaldada kutseõppeasutuste majutusteeninduse, hotelliteeninduse ja turismiettevõtteteenindaja eriala õpilastel näidata oma kutseoskusi;
  • selgitada välja Eesti parimad õpilased majutusteenindaja erialal;
  • propageerida majutusteenindaja ja hotelliteenindaja eriala;
  • tõsta kutsehariduse mainet;

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) vahenditest.