Kondiiter

Kondiitri kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1997 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes kondiitri, pagar-kondiitri või koka õppekavadel. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2022/23 õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste nimekirja või on lõpetanud tasemeõppe 2021/22 õppeaastal.

Võistluse eesmärgid:
• võimaldada kutseõppeasutuste kondiitri, pagar-kondiitri ja koka erialade õpilastel näidata oma kutseoskusi;
• selgitada välja Eesti parimad õpilased kondiitri erialal;
• propageerida kondiitri eriala;
• tõsta kutsehariduse mainet;

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) vahenditest.