KEEVITAJA

Keevitaja kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1995 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes keevitaja õppekaval. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2022/23 õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste nimekirja või on lõpetanud tasemeõppe 2021/22.

Võistluse eesmärgid:
• võimaldada kutseõppeasutuste keevitaja eriala õpilastel näidata oma kutseoskusi;
• selgitada välja Eesti parimad õpilased keevitaja erialal;
• propageerida keevitaja eriala;
• tõsta kutsehariduse mainet

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) ning riigieelarvelistest vahenditest.

VÕISTLUS TOIMUB TV SAATE “NOOR MEISTER” FILMIMISE RAAMES JA VÕISTLUSEST VALMIB TELESAADE.