IT süsteemide spetsialist

IT süsteemide spetsialisti kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1997 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppekavadel. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2022/23 õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste nimekirja või on lõpetanud tasemeõppe 2021/22 õppeaastal.

Võistluse eesmärgid:

  • võimaldada kutseõppeasutuste õpilastel näidata oma kutseoskusi;
  • selgitada välja Eesti parimad õpilased IT süsteemide spetsialisti erialal;
  • propageerida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna erialasid;
  • tõsta kutsehariduse mainet;

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM).

Kiirmessi platvormil chat.worldskillsestonia.ee on tungivalt soovituslik ennast registreerida juhendajatel, tagamaks efektiivsemat infovahetust. Oodatud on ka võistlejad.