HOOLDUSTÖÖTAJA

Hooldustöötaja kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1995 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes hooldustöötaja õppekaval. Võistelda saavad noored, kes on 2022/23 õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste nimekirjas või on lõpetanud tasemeõppe 2021/22.

Võistluse eesmärgid:
• võimaldada kutseõppeasutuste hooldustöötaja eriala õpilastel näidata oma kutseoskusi;
• selgitada välja Eesti parimad õpilased hooldustöötaja erialal;
• propageerida hooldustöötaja eriala;
• tõsta kutsehariduse mainet.

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) ning riigieelarvelistest vahenditest.

VÕISTLUS TOIMUB TV SAATE “NOOR MEISTER” FILMIMISE RAAMES JA VÕISTLUSEST VALMIB TELESAADE.