GRAAFILINE DISAINER

Graafilise disaineri kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1995 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes kunstide, disaini, audiovisuaalsete tehnikate ja meedia tootmise valdkonna õppekavadel. Võistelda saavad noored, kes on 2022/23 õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste nimekirjas või on lõpetanud tasemeõppe 2021/22.

Võistluse eesmärgid:

  • võimaldada kutseõppeasutuste graafilise disainiga seotud erialade õpilastel näidata oma kutseoskusi;
  • selgitada välja Eesti parimad õpilased graafilise disainiga seotud erialadel;
  • propageerida graafilise disainiga seotuid erialasid;
  • tõsta kutsehariduse mainet.

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) ning riigieelarvelistestvahenditest.

VÕISTLUS TOIMUB TV SAATE “NOOR MEISTER” FILMIMISE RAAMES JA VÕISTLUSEST VALMIB TELESAADE.