Ettevõtlusoskused

Ettevõtlusoskuste kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1997 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes tasemeõppes. Õpitava eriala osas piiranguid ei ole, kuid õppija peab olema läbinud ettevõtluse ja majanduse aluste moodulid. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2022/23õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste nimekirjavõi on lõpetanud tasemeõppe 2021/22.

Võistluse eesmärgid:

  • võimaldada kutseõppeasutuste ettevõtlusoskuste õpilastel näidata oma kutseoskusi;
  • selgitada välja Eesti parimad õpilased ettevõtlusoskuste erialal;
  • propageerida õpitavat eriala ja ettevõtlusoskusi;
  • tõsta kutsehariduse mainet;

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu“ vahenditest.