ELEKTRIK

Elektriku kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1995 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes elektrienergia ja energeetika õppekavadel. Võistelda saavad noored, kes on 2022/23 õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste nimekirjas või on lõpetanud taseeõppe 2021/22.

Võistluse eesmärgid:

  • võimaldada kutseõppeasutuste elektriku õpilastel näidata oma kutseoskusi;
  • selgitada välja Eesti parimad õpilased elektriku erialal;
  • propageerida elektriku eriala;
  • tõsta kutsehariduse mainet;

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) ning riigieelarvelistestvahenditest.

VÕISTLUS TOIMUB TV SAATE “NOOR MEISTER” FILMIMISE RAAMES JA VÕISTLUSEST VALMIB TELESAADE.