Ehitusviimistleja

Ehitusviimistluse eriala kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1997 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes ehitusviimistluse või maalri eriala õppekavadel. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2022/23 õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste nimekirja või on lõpetanud tasemeõppe 2021/22 õppeaastal.

Võistluse eesmärgid:

  • võimaldada kutseõppeasutuste ehitusviimistluse eriala õpilastel näidata oma kutseoskusi;
  • selgitada välja Eesti parimad õpilased ehitusviimistluse erialal;
  • propageerida ehitusviimistluse eriala;
  • tõsta kutsehariduse mainet;

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) vahenditest.