Ehitusviimistleja

Ehitusviimistleja kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1998 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes ehitusviimistleja või maalri õppekavadel. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2023/24 õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste nimekirja või on lõpetanud tasemeõppe 2022/23 õppeaastal. 

Võistluse eesmärgid: 

  • võimaldada kutseõppeasutuste ehitusvaldkonna eriala õpilastel näidata oma kutseoskusi; 
  • selgitada välja Eesti parimad õpilased ehitusviimistleja erialal; 
  • propageerida ehitusviimistleja eriala; 
  • tõsta kutsehariduse mainet.

Kaasrahastanud Euroopa Liit.