CNC metallilõikepingi operaator

CNC metallilõikepingi operaatori kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1998 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes keevitus- ja metallitööde õppekava(de)l. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2023/24 õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste nimekirja või on lõpetanud tasemeõppe 2022/23 õppeaastal. 

Võistluse eesmärgid: 

  • võimaldada kutseõppeasutuste CNC metallilõikepingi operaatori eriala õpilastel näidata oma kutseoskusi; 
  • selgitada välja Eesti parimad õpilased CNC metallilõikepingi operaatori erialal; 
  • propageerida CNC metallilõikepingi operaatori eriala; 
  • tõsta kutsehariduse mainet.

Kaasrahastanud Euroopa Liit. 

VÕISTLUS TOIMUB TV SAATE „NOOR MEISTER“ FILMIMISE RAAMES JA VÕISTLUSEST VALMIB TELESAADE.