AUTOPLEKKSEPP

Autoplekkseppa kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (sünniaasta 1995 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes autoplekksepp-komplekteerija / auto keretehnik õppekava(de)l. Võistelda saavad noored, kes on 2022/2023 õppeaasta kutseõppeasutuse õpilaste nimekirjas või on lõpetanud tasemeõppe 2021/2022 õppeaastal.

Võistluse eesmärgid:
• võimaldada kutseõppeasutuste autoplekksepp-komplekteerija ja auto keretehniku erialade õpilastel näidata oma kutseoskusi;
• selgitada välja Eesti parimad õpilased autoplekkseppa erialal;
• propageerida autoplekkseppa eriala;
• tõsta kutsehariduse mainet;

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) ning riigieelarvelistest vahenditest.

VÕISTLUS TOIMUB TV SAATE “NOOR MEISTER” FILMIMISE RAAMES JA VÕISTLUSEST VALMIB TELESAADE.