PRÕM sai haridusvaldkonnas parimaks südamega tehtud euroteoks

Kutse- ja kõrghariduse arendamise programm –  tuntud kui PRÕM sai haridusvaldkonnas parimaks südamega tehtud euroteoks.

Viimasest seitsmeaastasest eelarveperioodist viidi Eestis ellu üle 14 500 europrojekti. Konkursile esitati 140 unikaalset projekti ning nende seast valis 5-liikmeline žürii välja 30 projekti, mis pandi rahvahääletusele. 30 projekti seast valis rahvas välja 7 parimat, mille hulka kuulub ka PRÕM programm, olles parim haridusvaldkonna eurotegu.

PRÕMi tegevused : Praktikasüsteemi, sh õpetajakoolituse koolituspraktika, töökohapõhise õppe arendamine kutse- ja kõrghariduses, kelleõppetegevused, kutsehariduse maine tõstmine, sh kutsemeistrivõistlused.

Töökohapõhises õppes on osalenud üle 7500 noore ja täiskasvanu, kes on saanud tööks vajalikud oskused ja teadmised. Õppe pakkumisse on kaasatud üle 1500 erineva ettevõtte; ülikoolid on korraldanud praktikajuhendajate koolitusi, kus on osalenud üle 2300 kooli ja ettevõtte-poolse praktikajuhendaja. Toimunud on üle 200 kutsemeistrivõistluse „Noor meister“, milles on osalenud ligi 4000 võistlejat.

Septembris sai alguse üleriigiline kampaania, et välja valida parimad eurotoetust saanud projektid ning tunnustada edulugusid, kus Euroopa Liidu toetused on aidanud kaasa Eesti arengule ja heaolu kasvule ning inimeste toimetulekule. Kampaaniat korraldas RTK. Viimases seitsmeaastases eelarveperioodis viidi ellu üle 14 500 projekti. Konkursile esitati 140 unikaalset projekti, mille seast valis 5-liikmeline žürii välja 30 parimat, mis pandi rahvahääletusele.

Tutvu parimate projektidega Südamega tehtud eurotegu