Õpi ja tööta koos meistritega

Kutseharidus on väga praktiline valik, seda nii otseses kui ka kaudses tähenduses. Kutseõpingutest vähemalt pool toimub praktilist tööd tehes, olgu selleks siis kooli praktikabaas või -ettevõte.

Esmased teadmised ja oskused omandatakse koolis, teooria ja praktika käivad käsikäes. Näiteks on paljudes koolides teooriaklassid liikunud praktilise töö laborisse. Ettevõttepraktikal olles saab õpitut töömaailmas rakendada, vilumust saavutada ja aru saada, mida ja milleks veel juurde õppida tuleb.

Kutseharidust saab omandada ka töökohapõhises õppevormis, mis on veelgi praktilisem. See tähendab seda, et 2/3 õppetööst toimub tööandja juures. Selline mudel on kasutusel saksakeelsetes riikides nagu Austria, Šveits ja loomulikult ka Saksamaa. Seni on noortel töökohapõhise õppevormi juurde pääs olnud üsna piiratud, kuid alates 2023/2024 õppeaastast pakuvad Pärnumaa KutsehariduskeskusVõrumaa KutsehariduskeskusKuressaare Ametikool ja Tartu Rakenduslik Kolledž võimalust kaubandus, metalli ja ehitusvaldkonnas uue töökohase õppe mudeli järgi õppida.

Kaie Pärn Pärnumaa Kutsehariduskeskusest näeb kooli vaates kasu protsessi alguses tehtud uuringust, kus küsitleti noori, kellele mudel luuakse. “Mõistsime, et tänane koolilõpetaja saab väga edukalt hakkama erinevate tehniliste vahenditega aga sotsiaalsed oskused vajavad toetamist. Töögrupp leidis, et võtmetegur praktikakohal on mentor, kelle toetust vajavad ka põhikoolist kutsekooli suunduvad õppijad.”

“Töökohapõhine õpe võimaldab vähendada koolist välja langemist, sest õppijatele on tutvustatud karjäärivõimalusi ja tekitatud huvi kaubanduses töötamise vastu,” lisab Pärn.

Ka Kuressaare Ametikool töökohapõhises õppevormis just kaubanduse valdkonnas. „Õppijad on kiitnud Kuressaare Ametikooli paindlikkust, inspireerivaid ja uuendusmeelseid kutseõpetajaid, head koostööd ettevõtetega,“ rääkis Kuressaare Ametikooli kvaliteedijuht Astra Mõistlik. „Suur hulk meie õppijaid elab väljaspool Saaremaad ja nad hindavad Kuressaaret õppimiskohana kõrgelt – kooli tulek aitab väljuda igapäevarutiinist ning õppimisele keskenduda. Kaubandusvaldkond pakub väga mitmekesist karjäärimudelit. Enamus juhte on alustanud kliendile meeldiva ostukogemuse pakkumisest.“

Tartu Rakenduslik Kolledž on viimastel aastatel märgatavalt panustanud töökohapõhise õppe arendusse. Kool on propageerinud töökohapõhist õpet kõigi osapoolte hulgas. “Näiteks toimus õppeaastal 2022/2023 CNC metallilõikepinkide operaatori töökohapõhise õppe värbamise/reklaamikampaania koos ettevõtetega. Aktiivselt osalesid selles nii Tarmetec OÜ kui HANZA Mechanics Tartu AS. Nimetatud ettevõtted on teinud aktiivset koostööd töökohapõhise õppe rakendamisel ja arendamisel. Tartu Rakendusliku Kolledži Tehnikaosakonna metallivaldkonna töökohapõhise õppe rakendusliku osa kujundamisel on paljuski aluseks võetud antud ettevõtete nägemust töökohapõhisest õppest ja reaalseid vajadusi”, kommenteerib Raido Vilt, Tartu Rakendusliku Kolledži juhtõpetaja.

Võrumaa Kutsehariduskeskus pakub uuel õppeaastal töökohapõhises õppevormis õppimise võimalust 4. taseme kutseõppes: ehituspuusepp ja keevitaja ning 5. taseme kutseõppes: metallide töötlemise tehnik – tehnoloog (keskhariduse baasil). “Meie koolil on suur kogemus töökohapõhise õppe läbiviimisel. Sellel kevadel on fookus noortel, koostöös ettevõtetega nii ehituse kui metalli valdkonna noorte leidmine ning nende koolitamine. Kooli poolt korraldame ka karjäärinõustamise ning erialade ja ettevõtete tutvustamise noortele”, räägib tulevastest plaanidest Terje Kruusalu Võrumaa Kutseharidusekeskusest.

Kutseõppe kiituseks räägib fakt, et pea kõik erialad lõppevad kutseksamiga, mis annavad võimaluse tööturule lisaks omandatud teadmistele ja oskustele ka kutsetunnistusega siseneda.

Ametite ja õppimisvõimalustega saad tutvuda www.haridusportaal.edu.ee ja www.worldskillsestonia.ee

Kutsehariduse teavitustegevusi rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) vahenditest.