Ettevõtlusvõistluselt toodi Kuressaarde esimene ja kolmas koht

Noored meistrid on teie ees:

1. koht Sass Kesküla ja Meelis Teder – Kuressaare Ametikool

2. koht Gregory Saar ja Eleanora Kleine – Tallinna Majanduskool

3. koht Kristel Kruusmaa ja Helina Sepp – Kuressaare Ametikool

9.-10. veebruaril Tartus korraldatud kutsekoolide õppijate ettevõtlusoskuste võistlusel „Noor Meister“ saavutasid Kuressaare Ametikooli õppijate võistkonnad esimese ja kolmanda koha.

Koka eriala kolmanda kursuse õppijad Sass Kesküla ja Meelis Teder saavutasid esikoha. Ärikorralduse spetsialisti eriala teise kursuse õppijad Helina Sepp ja Kristel Kruusmaa kolmanda koha. Teine koht läks Tallinna Majanduskooli võistkonnale.

„Väga huvitav võistlus oli. Konkurents oli tihe. Arvan, et meie tugevuseks olid avatus ning hea eneseväljendusoskus. Töö ning esitlused olid väga pingelised, kuid tulime toime sellega. Äriidee oli hea ning kõik klappis,“ rääkis Sass Kesküla.

Võistlusülesande täpsem teema loositi koha peal. Selleks oli äriidee välja töötamine, mis aitaks saavutada Eesti strateegilist sihti „Eestis elavad arukad, tegusad ja tervist hoidvad inimesed.“

Kokaõpilaste äriidee oli luua rakendus, millega leida ja broneerida ümbruskonna toidukauplustest realiseerimist vajavaid tooteid, pakkuda nende juurde retsepte jne.

Mõlemat võistkonda juhendas Marve Koppel. „Tegime poistega nelja nädala jooksul korralikult ettevalmistust, rääkisime läbi müügi- ja turundusplaani tegemise. Ma ei olnud ainus, kes juhendas, kaasa aitasid ka teised õpetajad,“ rääkis Koppel. „Äriideeni jõudsid nad võistluse ajal ise. Nende esitlused olid väga tugevad, nad oskasid kohtunike küsimustele väga enesekindlalt vastata. Ka inglise keelne esitlus tuli hästi välja.“

Ametikoolist osales ka stilisti eriala õppijate võistkond, mida juhendas Anzelika Toll.

Kõik Kuressaare Ametikooli kutsekeskhariduse erialade õppijad loovad teisel või kolmandal kursusel õpilasfirmad, kus äriidee välja töötamine ja ellu viimine praktiliselt läbi tehakse.

Kohtunikeks olid Tartu ettevõtjad ja linnavalitsuse ettevõtlusametnikud.

Ametikooli IT ja ettevõtluse õppesuuna juhtõpetaja Jane Mägi kuulus võistluse korraldustiimi. „Ma ei olnud hindamise juures, seetõttu ei tea veel täpselt, mis esikoha otsustas. Kohtunikud kasutavad hindamiseks EuroSkillsi hindamismudelit, kus lõplik punktisumma tuleb kokku väga detailselt lahti kirjutatud punktitabelite järgi.“

Kahe päeva jooksul tuli väljaloositud teemal sōnastada ja analüüsida probleemi, pakkuda lahendus äriideena, koostada ärimudel, eelarve, müügiplaan ja kõike seda veenvalt esitleda nii eesti kui inglise keeles.

Lisaks osalesid võistkonnad VOCOst, Tallinna Majanduskoolist, Võrumaa Kutsehariduskeskusest ja Luua Metsanduskoolist, kokku 12 võistkonda.

„Kõik võistkonnad tegid kaks päeva tõsist tööd,“ märkis Mägi. „Kaks kohta esikolmikus on supertulemus.“

Esikohaga said Sass ja Meelis õiguse esindada Eestit septembris Poolas Gdanskis üle-euroopalisel kutsevõistlusel EuroSkills.

Võistluse korraldamist rahastati ESF programmi „Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu“ vahenditest.

Suur tänu toetajatele ja partneritele: Tartu Rakenduslik Kolledž, Edu ja Tegu programm, Viljandi Kutseõppekeskus, Räpina paberivabrik, SEB Eesti, Idee Turg, Ag47, Tagurpidi Maja, Lõunakeskus, Kirjastus WW Print, Ettevõtlike mõtete märkmik.