Kuressaare Ametikoolis algas talvine vastuvõtt viiel erialal

Kuressaare Ametikoolis algas talvine vastuvõtt, sisseastumisavaldusi saab esitada kuni 8. jaanuarini  kolmele tsükliõppe ja kahele päevaõppe erialale.

Tsükliõppes saab õppima asuda müügiesindaja, pagari ja hooldustöötaja erialadele.

Müügiesindaja erialal saavutatakse pooleteise aasta jooksul oskused turundustegevuste korraldamises, kliendisuhete haldamises ja müügi planeerimises.

Pagari eriala õppeaeg on üks aasta. Õpitakse valmistama erinevaid pagaritooteid, neid viimistlema, pakendama ja ladustama. Valikmoodulites on muuhulgas eritoitlustus, toidufotograafia ja eriala toetav arvutiõpetus.

Töökohapõhine hooldustöötaja eriala on mõeldud hooldus- ja raviasutustes töötavatele inimestele erialateadmiste ja -oskuste täiendamiseks ning kutsekvalifikatisooni omandamiseks. Õppeaeg on üks aasta.

Päevases õppes saab asuda õppima kutsevaliku õppekaval, mis on mõeldud vähemalt 17-aastastele noortele, kes pole veel oma erialavalikus kindlad või on katkestanud põhikooli ja pole õpingutega jätkanud. Õppekava sisaldab praktiliste oskuste ja üldpädevuste arendamist ning vajadusel täiendavat õpet üldharidusainetes. Õppekava raames tutvutakse erinevate erialadega, õpitakse tegema teadlikumaid karjäärivalikuid ja saadakse alus õpitee jätkamiseks. Õppeaeg on kuus kuud.

Abikoka eriala annab oskused töötada toitlustusettevõtetes ja suurköökides koka abilisena. Eriala on jõukohane ka lihtsustatud õppekava lõpetanud õppijatele. Õppeaeg on üks aasta.

Täpsem ülevaade erialadest on ametikooli veebilehel.

Sisseastumisavaldusi saab esitada tööpäeviti ametikoolis kohapeal kell 8–16 või sisseastumise infosüsteemi sais.ee kaudu. Vastuvõtuvestlused ja -katsed korraldatakse ajavahemikus 10. jaanuarist 12. jaanuarini. Õppetöö algab veebruaris.

http://www.ametikool.ee