Kuressaare Ametikool sai rahastuse tuuleenergeetika erialade arendamiseks 

Kuressaare Ametikool sai Riigi Tugiteenuste Keskuselt rahastusotsuse kogusummas 1,98 miljonit eurot, et luua tingimused elektrituuliku labade hooldajate õppe läbiviimiseks ja ettevalmistustöödeks tuulikutehnikute õppe alustamiseks. 

„Eesmärk on uue valdkonna avamisel toetada ettevõtjaid maakonda kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomisel, anda hoogu piirkonna arengule ning panustada regiooni arengusse. Rahastusotsuse tulemusel saame Upale Tehnoloogiamajaka hoonesse ehitada õppetöökoja elektrituuliku labade hooldajate väljaõppeks ja rahvusvahelistele nõuetele vastava treeningruumi ohutuskoolituste läbiviimiseks lähtudes GWO ja IRATA standarditest. Plaan on õppijatel tekitada võimalus saada tööks vajalikud ohutussertifikaadid enne praktikale siirdumist,“ rääkis ametikooli tuulikutehniku õppe arendamise projektijuht Mairold Vaik. „Tuulikutehnikute koolitamisel on tegemist täiesti uue õppekavarühmaga ja eriala propageerimiseks hankis kool juba 2023. aastal sama fondi rahastusmeetme „Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ toel kolm tuulegeneraatori simulaatorit“. 

Projekt on kooskõlas Saare maakonna arengustrateegiaga. Projekti rahastusperiood on plaanitud 2026. aasta augustini. 

Projekti partner Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon panustab kolme aasta jooksul projekti tegevustesse lisaks 21 tuhat eurot. Uusi erialasid ja kogu valdkonda hakatakse üldsusele ja võimalikele õppijatele tutvustama koos tuuleenergeetika valdkonna ettevõtteid koondava liiduga. Nõuga aitavad panustada ka Saare Wind Energy, Meritreid ja 3D Wind Service. Koostööpartner on ka Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledž. 
 
Euroopa Sotsiaalfond+ rahastab projekti 1,5 miljoni euroga. 400 tuhande euro suuruse omaosaluse panustab Haridus- ja Teadusministeerium. Ametikool valmistub sama rahastusmeetme teiseks vooruks, mis avaneb 2024. aasta lõpul, et teha ettevalmistusi tuulikutehniku eriala õpetamiseks. 

Hetkel on käsil ettevalmistavad tööd õppekava koostamiseks ja ehitusprojekti hanke läbiviimiseks. „Ees on tõsine pingutus, et  komposiitmaterjalide töötluse jm õppeteemadega saaksime juba sügisel alustada,“ rääkis Vaik. Elektrituuliku labade hooldajate väljaõppe esimene grupp õppureid on plaanis välja õpetada 2025. aasta teiseks pooleks.  

Taotluse atraktiivse piirkondliku ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamise meetme raames esitas ametikool augustis. Euroopa Sotsiaalfond+ (European Social Fund+) toetab algatusi, mis parendavad tööhõivet, panustavad inimeste kvalifikatsiooni edendamisse ja tõstavad töötajate konkurentsivõimet.