IT-süsteemide spetsialisti ja tarkvaraarendaja kutsekeskhariduse õppekavadele valmis uus õppevara 

IT Akadeemia programmi raames valmis õppevara, mis on loodud IT-süsteemide spetsialisti ja tarkvaraarendaja kutsekeskhariduse õppekavadele.  Valmis kolm digitaalset õppematerjali: Pilveteenused (10 EKAP), Arvutivõrgud (16 EKAP) ja Olulised majandussektorid ja nendes IKT kasutusvõimalused (6 teoreetilist materjali, 6 videomaterjali).  

Terviklikud matrejalid on leitavad HTM Moodle-is IT Akadeemia kategooria all, milles on ka varasemalt valminud õppevara. Materjal on loodud õpetajatele kasutamiseks litsentsitasuta ning materjale võib taastada oma kooli Moodle-isse.  

Iseregistreerumise võti õpetajale: „ÕpetajaVõti“ 

 E-koolikotist leiab digitaalsete õppematerjalide viited, juhendid varukoopiate ning sõnastike importfailide loomiseks ning lisainfot õppevara kohta. 

Küsimuste korral võib pöörduda IT Akadeemia õppevara projektijuhi poole: kaisa.lindenburg@harno.ee 

Õppevara omab Creative Commonsi litsentsi CC BY-SA 3.0 

 Õppematerjalid on loodud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.