Võistlema asusid parimad noored elektroonikud

Täna algab kaks päeva kestev elektroonikute kutsemeistrivõistlus. Võistlus toimub Tallinna Polütehnikumis ning osalevad kaheksa andekat noort!

Võistlustöö koosneb kahest osast:

🔹 Esimeses ülesande osas peab võistleja eelnevalt koostatud trükkplaadikoostult eemaldama kõik elektroonikakomponendid ning valmistama ette tükkplaadi uute komponentide paigaldamiseks. Esimese ülesande osa lõpus peab võistleja esitama

kohtunikele ilma komponentideta trükkplaadi, millel ei ole vigastusi ning millele on võimalik paigaldada uued elektroonikakomponendid.

🔹 Teises ülesande osas peab võistleja paigaldama ja jootma elektroonikakomponendid trükkplaadile. Teise ülesande osa lõpus peab võistleja esitama kohtunikele elektroonikakoostu, kus kõik elektroonikakomponendid on nõuetekohaselt formeeritud ning trükkplaadile paigaldatud ja joodetud.

“Elektroonika valdkond on üks suurimaid majandussektoreid, mis pidevalt kasvab tänapäeva digitaliseerimisega. Sellest palju põhineb elektroonikal. Valdkond on väga lai ja spetsialiste järjest rohkem vaja. Rohkem info valdkonna kohta saab elektroonik.ee veebilehelt https://elektroonik.estonianelectronics.eu/ ,” kutsub Eesti Elektroonikatööstuse Liidu tegevjuht Arno Kolk üles noori elektroonika valdkonnaga tutvuma.

Võistluse eesmärk on võimaldada kutseõppeasutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, energeetika ja automaatika erialade õpilastel näidata on kutseoskusi, selgitada välja parim noor elektroonik, propageerida eriala ja kutseharidust.

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja

kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) vahenditest.