Tartu Rakenduslikus Kolledžis võistlevad parimad noored kokad ja mehhatroonikud

12.-13. aprill toimub Tartu Rakenduslikus Kolledžis kaks kutsemeistrivõistlust Noor meister 2023 raames. Võistlevad parimad noored kokad ja mehhatroonikud.


Võistleb 11 noort kokka kutsekoolidest üle Eesti. Võistlustöö sisu:

Moodul 1- soe eelroog kalast ja dessert. Võistlejatel on toiduvalmistamiseks aega 2 tundi. Soe eelroog kalast serveeritakse 1,5 tundi peale võistluse algust ning dessert 30 minutit peale eelroa serveerimist.

Moodul 2- vegan eelroog ja pearoog lihast. Võistlejatel on toiduvalmistamiseks aega 3 tundi. Vegan eelroog serveeritakse 2,5 tundi peale võistluse algust ning pearoog 30 minutit peale eelroa serveerimist.

Moodul 3- tehniline ülesanne. Tehnilise ülesande konkreetsed tehnikad ning nende sooritamiseks antav aeg tehakse korraldajate poolt võistlejatele teatavaks vahetult enne ülesande sooritamist.

Moodul 4- test. Võistlejad sooritavad tooraine tundmise testid etteantud aja jooksul. Toorainete tundmine ja pimemaitsmine toimuvad eraldi ruumides. Täpne ajakava selgub enne ülesande algust.

Mehhatroonikute puhul on tegu paarisvõistlusega. Võistlustöö on seotud pneumo- ja elektriskeemide lugemisega, tööstuskontrolleri ja operaatorpaneeli programmeerimisega, süsteemi koostamisega (elektrijuhtmed, õhuvoolikud, komponentide paigutus, jne). Võistlustöö „Sorteerimisliini juhtimissüsteem” sisuks on tootmisliini juhtimiskilbi kokkupanek,

programmeerimine ja kasutuselevõtt.

Võistluse eesmärk on selgitada välja parimad noored meistrid, anda kutseõppuritele võimalus võrrelda oma oskusi, tuua tähelepanu kutseharidusele ja võistluserialadele. kutsemeistrivõistluse läbiviimiseks on moodustatud korraldustoimkond, kuhu kuuluvad Haridus- ja Noorteameti ja Tartu Rakendusliku Kolledži esindajad.

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) vahenditest.