Tartu Kunstikool avab Haridus- ja Teadusministeeriumi toel Ukraina noorte õppegrupi Tallinnas

Tegemist on riigi poolt rahastatava aastase kutsevaliku õppe kursusega disainivaldkonnas, mis on osalejatele tasuta. Ukraina noortel on Tallinnas võimalik õppida kahel suunal: ringdisain ja digikunst.

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsleri Renno Veinthali sõnul pingutab riik, et pakkuda sõja eest pagenud noortele Eestis turvalist elu- ja õpikeskkonda ning nüüdsest Ukrainast pärit noorte õppevõimalused laienevad veelgi. „On hea meel, et Tartu Kunstikool hakkab ka Tallinnas võimaldama kunstihuvilistel noortel disainivaldkonnaga tutvust teha ning läbi kunsti ja disaini saavad nad teadmisi meie kultuurist ning õppida eesti keelt,“ tõdeb Veinthal ja lisab: „Tänaseks on üle Eesti kutseõppeasutustes 450 Ukraina õppurit, enamus neist õpib kutsevaliku õppekavade järgi. Kutsevaliku õppekava põhiline eesmärk on anda noortele, kelle õpitee on katkenud võimalust õppida eesti keelt, tutvuda mitmete erialadega ning teha edasiseks õpiteeks või elukutseks kaalutletud valik.“
 
Tartu Kunstikooli direktor Kadi Kreis kinnitab, et Tartu Kunstikoolil on ka varasem kogemus eesti keelest erineva emakeelega õppijatega, sealhulgas Ukraina õpilastega. „Oleme kahel järjestikusel õppeaastal võtnud vastu grupi muukeelseid õppureid ning sõja puhkedes lõime koheselt õppekohad ka Ukraina noortele – sel sügisel alustas Tartus kaks õppegruppi, kokku 35 õpilasega,“ selgitab Kreis.
 
Tallinnas algab õppetöö 24. jaanuarist ning ringdisaini ning digikunsti erialale võetakse kokku vastu 30 õpilast, vajadusel on võimalik ka õppegruppe suurendada. Ukraina grupi õppijatest saavad ametlikult Eesti Vabariigi õpilased, kes saavad endale õpilaspileti. Lisaks haridusele saab noor keelelist ja kogukondlikku tuge ning kooli tugimeeskond aitab õpilastel leida oma edasist rada. Tartu Kunstikool on riigi kutseõppeasutus, mis võimaldab noortel omandada hariduse neljal erineval disainivaldkonna spetsialiseerumisel: 3D, graafiline disain, stilistika ja dekoreerimine. Tartu Kunstikoolil on juurutatud kutseõppes omanäoline lähenemisviis, kuidas Ukraina noori Eesti ühiskonda tuua. Kool on seda seni kasutanud NEET noortele haridusvõimalusi pakkudes. Tartu Kunstikoolil on viie aasta jooksul rahvusvaheliselt välja arendatud unikaalne õppemetoodika: kunst + keeleõpe + projektiõpe + tiimicoachimine.