Kuressaare Ametikoolis algas vastuvõtt, valida saab 28 õppekava vahel

Kuressaare Ametikoolis algas 1. märtsil kevadine vastuvõtt, õppima saab tulla nii päevases kui ka tsükliõppes, kokku 28 õppekaval.

„Saame endiselt Saare maakonna inimesi rõõmustada sellega, et pakume väga mitmekesist erialade valikut. Sealhulgas on mitmed valdkonnad, nagu väikelaevaehitus, mida mujal Eestis õppida ei saagi või disain, mida saab õppida vähestes kohtades,“ rääkis ametikooli direktor Neeme Rand. „Ootame õppima nii põhikooli lõpetavaid noori päevaõppesse kui ka elukestvad õppijad tsükli- või õhtuõppesse.“

Kutsekeskhariduse erialadele päevases õppes on oodatud sisseastumisavaldusi esitama ka noored, kellel põhikool veel lõpetamisel. Sellisel juhul läbitakse vastuvõtuvestlused ja -katsed, mille positiivse sooritamise korral kinnitab ametikool õppijale õppekoha. Põhikooli lõputunnistus tuleb ametikoolile esitada hiljemalt jaanipäevaks. Sisseastujatele antakse vastuvõtu tulemustest teada hiljemalt aprilli lõpuks.

„Eriti soovitan kevadise vastuvõtu võimalust kasutada värsketel põhikoolilõpetajatel. Nii on võimalik juba aprilli lõpuks saada ametikoolilt kinnitus, et edasiõppimise koht on sügiseks olemas ja eriala teada,“ lisas Rand.

Tsükliõppe erialade puhul puudutab kevadine vastuvõtt osasid erialasid. Sisseastuja saab valida, kas ta soovib vastuvõtuvestlusel osaleda aprillis või augustis. Samas saab juba nüüd esitada sisseastumisavaldusi kõikidele erialadele, sh ka neile, kus vestlused toimuvad ainult augustis.

Ülevaade erialadest ja sisseastumise täpsemast korraldusest on ametikooli veebilehel. Ametikooli vastuvõtutöötajad on valmis sisseastujaid tehnilistes küsimustes igati nõustama. Lisainfot saab küsida ametikooli meiliaadressilt info@ametikool.ee või telefonilt 452 4600.

Rohkem infot kooli kodulehel.