Töökohapõhise õppe rakendusmudelite esitlus 16.06.22