Otsime vabatahtlikke noorte maailmameistrivõistlusetele maastikuehituses

24.–27. oktoobril toimuvad Tallinnas Noorte maailmameistrivõistlused maastikuehituses! 

1) Harno korraldustiim otsib oma ridadesse 5 vabatahtlikku (Team Attache), kes aitavad igakülgselt Eestisse saabuvaid 15 riigi esindajaid (Austria, Belgia, Kanada, Šveits, Kolumbia, Saksamaa, Eesti, Hispaania, Soome, Prantsusmaa, Ungari, Itaalia, Jaapan, Rootsi, Taiwan).  

Vabatahtlik on võistlustel osalevate riikide kontaktisik, kes saadab ja on kättesaadav võistlejatele, tiimide juhtidele ja riikide delegaatidele kogu nende Eestis viibimise aja (vajadusel ka enne saabumist) ja kelle ülesandeks on jagada õigeaegselt infot, aidata nii hotellis, võistluspaigas kui väljaspool seda.  

Vabatahtliku täpsemad ülesanded: 

 • Vastab küsimustele, mis osalejatel võivad tekkida (sh ka saabumise eelselt). 
 • Võtab osalejad lennujaamas vastu ning saadab nad hotelli. 
 • Jälgib, et lennujaam-hotell, hotell-võistluspaik jm transpordiühendused toimiksid ja et kõik jõuaksid ettenähtud ajaks sihtpunkti. 
 • Saadab osalejaid ekskursioonidel, vastuvõttudel jt programmis ettenähtud üritustel. 
 • Vastab Eesti kultuuri, traditsioone ja tavasid puudutavatele küsimustele (mida sobib ja mida mitte meie kultuuriruumis teha jms). 
 • Juhendab osalejaid Tallinnas ringiliikumisel, sh ühistranspordi kasutamine, soovitab poode, apteeke ja raviasutusi, vajadusel saadab osalejaid nendesse minekul.                    
                                        

2) Otsime oma ridadesse kümmet vabatahtlikku, kes täidavad erinevaid tööülesandeid messihallis toimuvatel võistlustel, ava- ja lõputseremoonial ja ekskursioonidel vastavalt eelnevalt kokkulepitud tööjaotusele või kohapeal tekkinud vajadusele. 

Täpsemad tööülesanded: 

 • Messihallis ja tseremooniatel korraldajate abistamine, sh  erinevate asjade laiali kandmine, paigutamine, korrastamine ja koristamine.  
 • Vajadusel läbipääsude kontrollimine messihallis (sissepääs võistlusalale, toitlustusalale, delegaatide alale jms).  
 • Ekskursioonidel abistamine. 

Nõuded vabatahtlikule: 

 • Vähemalt 18 aastane. 
 • Saab seda rolli täita ajavahemikus 20.oktoober kuni 29. oktoober. Seda vastavalt eelnevalt kokku lepitud graafikule ja tööjaotusele sama ülesannet täitvate teiste vabatahtlikega. 
 • Väga hea suhtlemisoskus, sh e-posti, telefoni ja sotsiaalmeedia kanalite kaudu (nt WhatsApp, Messenger vms). 
 • Väga hea inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas. Saksa või prantsuse keele oskus suhtlustasandil on suureks eeliseks. 
 • Usaldusväärne, positiivse ellusuhtumisega inimene, kes on valmis vabatahtliku ülesandeid kõrgel tasemel täitma. 
 • On valmis osalema eelneval koolitusel. 
 • On valmis täitma muid vabatahtliku rollist tulenevaid nõudeid, näit akrediteerimiskaardi kasutamine, vabatahtliku vormiriietuse kandmine.

Võistluse ajakava: 

 • Avatseremoonia 23.10.2022 
 • Võistlusperiood 24.–27.10.2022 
 • Lõputseremoonia 28.10.2022 

Omalt poolt pakume: 

 • Võimalust panustada rahvusvahelise suurürituse korraldamisesse ja kutsehariduse edendamisesse Eestis ja laiemalt. 
 • Inglisekeelset suhtlemiskogemust ja asjaajamist oma ala professionaalidega. 
 • Vabatahtliku ülesannete täitmiseks vajalikku koolitust ja  vormiriietust.  
 • Vajadusel majutust kesklinna hotellis. 
 • Tasuta sööki-jooki. 
 • Osalemise võimalust kõigil võistlustega seotud üritustel. 

Kui oled valmis täitma eelpool loetletud ülesandeid ja vastad vabatahtlikule esitatud nõuetele, siis kirjuta lühidalt, kes sa oled ja miks soovid meie korraldustiimiga liituda, ning saada see hiljemalt 28. septembriks aadressile piret.lilover@harno.ee  

Kirja lõppu lisa kindlasti ka oma telefoninumber, et saaksime sinuga esimesel võimalusel vestelda. 

Küsimuste korral võta meiega julgesti ühendust!